persoonlijkheidtype

21 november 2020


Welk persoonlijkheidstype heb jij?

Vraag je jezelf wel eens af waarom je doet wat je doet? Wie je nu eigenlijk bent? Een manier om je persoonlijkheidstype inzichtelijk te krijgen is de Myers Briggs Type Indicator (MBTI). Deze is gebaseerd op het gedachtegoed van Carl Jung. In tegenstelling tot de persoonlijkheidstheorie van de “Big Five”, waar ik in juli jl. over schreef, is er voor MBTI geen wetenschappelijke onderbouwing. Toch wijd ik er graag een blog aan. Het is een zelfevaluatietest die je zelfbewustzijn tenslotte wel vergroot. Het geeft je duidelijkheid in wat je sterke kanten en je uitdagingen zijn. Ook geeft het je meer inzicht in en begrip voor mensen met een andere persoonlijkheidstype.

Hoe werkt de MBTI?
De MBTI gaat uit van 4 dimensies. Door antwoorden te geven op 88 vragen, krijg je jouw voorkeuren voor elke dimensie. Door de 4 voorkeuren te combineren, kom je op het meest treffende persoonlijkheidstype en de betreffende omschrijving. Totaal zijn er 16 combinaties, dus 16 persoonlijkheidstypen, mogelijk. De vragen van deze test zelf gaan hier te ver (*). Hieronder zal ik de 4 dimensies beschrijven en per dimensie aangeven waar je tussen kan kiezen. De dimensies zijn:

1. Ben je vooral naar binnen of vooral naar buiten gericht? (E of I)
Als je meer naar buiten gericht bent, praat je graag, werk je graag samen met anderen aan ideeën, hou je van snelle ontwikkelingen en sta je graag in de belangstelling. Dan heb je een voorkeur voor extraversie (E). Ben je meer naar binnen gericht, dan ben je waarschijnlijk wat gereserveerder, geef je de voorkeur aan een lager werk-/ontwikkeltempo om dingen te kunnen overdenken en observeer je liever dan dat je in het middelpunt van de belangstelling staat. Dan prefereer je introversie (I).

2. Op welke manier verwerk je informatie? (S of N)
Als je uitgaat van de realiteit, concrete feiten en details en de voorkeur geeft aan praktische toepassingen, prefereer je verwerking op basis van aanvoelen (sensing=S). Als je meer het grotere geheel ziet en hoe alles met elkaar is verbonden, je voorstellingsvermogen gebruikt van hoe het kan zijn, ideeën hoe dan ook waardeert en dingen poëtisch beschrijft, geeft je de voorkeur aan verwerking op basis van intuïtie (N).

3. Op welke manier neem je besluiten? (T of F)
Als je de voorkeur geeft aan logische redenatie, eerlijkheid en gerechtigheid en je graag zoekt naar tekortkomingen in argumentaties, prefereer je het nemen van besluiten op basis van denken (thinking=T). Je hoort waarschijnlijk wel eens dat je overkomt als evenwichtig, nuchter. Als je de voorkeur geeft aan je persoonlijke waarden en wat een besluit voor anderen betekent, je harmonie belangrijk vindt en je anderen graag een genoegen doet, dan prefereer je het nemen van besluiten op basis van gevoel (feeling=F).  

4. Hoe sta je in het leven? (J of P)
Als je zaken graag vooraf geregeld wilt hebben en wilt weten wat je te wachten staat, je graag aan regels en deadlines houdt en duidelijke instructies wilt hebben, geef je de voorkeur aan een beoordelende manier (judging=J). Als je je opties liever open houdt en on-the-way plant, flexibel omgaat met regels en deadlines en van verassingen en nieuwe situaties houdt, dan prefereer je een waarnemende manier (perceiving=P).

Ben je bijvoorbeeld voornamelijk introvert, verwerk je informatie bij voorkeur door aanvoelen, neem je het liefst besluiten rekening houdend met de gevolgen voor anderen en hou je je graag aan de regels? Dan heb je het persoonlijkheidstype ISFJ. Als je de omschrijving bij deze letters bekijkt in onderstaand schema, dan ben je een warm en pragmatisch persoon. Je bent toegewijd en verantwoordelijk en helpt graag anderen.

MBTI

Oké, oké, met deze test word je in een hokje geplaatst. Ook is de kans groot dat, als je de test nog eens na een paar weken maakt, je in een ander "hokje" terecht komt. Toch blijft het leuk om op deze manier naar jezelf en anderen te kijken, vind ik.

Heb jij deze test wel eens gedaan? Welk persoonlijkheidstype heb jij?

Neem gerust contact met me op als je jezelf beter wilt leren kennen én bedreven wil worden in met jezelf omgaan.

(*) de site https://www.16personalities.com/nl/persoonlijkheidstest vind je een test die je in 12 minuten kunt doen.

        Coachingpraktijk Monique