25 oktober 2018

Ego of Ware ik, van waaruit handel jij?

Ken je dat? Iemand maakt een opmerking en je voelt een steek in je buik. Vanuit je emotie, bijvoorbeeld een angst, reageer je stante pede. Je gekozen woorden zijn niet bepaald tactvol en je denkt vervolgens: “Aj, niet handig, had ik maar eerst even tot 10 geteld”. Kun je leren om niet vanuit je 1e emotie te reageren en zo ja, hoe dan? Van belang is eerst te begrijpen hoe zo’n reactie tot stand komt.

Ego en je kern, je Ware ik
Ieder mens heeft een kern, een “Ware ik”, en een Ego. Met je Ware ik word je geboren, het Ego ontwikkel je als kind om je te beschermen na bepaalde ervaringen. Het helpt je je aan te passen aan de sociale omgeving en bijvoorbeeld in de pubertijd je los te maken van je ouders en je eigen identiteit te ontwikkelen. Het helpt je te overleven.

Als het Ego teveel op de voorgrond staat, kunnen delen van de “Ware ik” afgescheiden worden. Deze afgescheiden delen komen dan in de schaduw te staan. Ze gaan echter nooit verloren, ze zijn tenslotte onderdeel van wie je bent. En er is altijd een behoefte in ieder mens om te zijn wie die werkelijk is. Als je dat altijd negeert of onderdrukt, gaat dat vroeg of laat problemen geven. De onderdelen van je Ware ik willen gezien en erkend worden.

Samenwerking tussen Ware ik en Ego
Door je bewust te worden van wat jij belangrijk vindt, je Ware ik, kun je het Ego verder ontwikkelen en ten dienste van je Ware ik inzetten. Je kunt bepalen welke strategieën je wanneer in wilt en kunt zetten. Het afgescheiden deel van je kern komt dan weer terug uit de schaduw. Dat deel van je Ware ik wordt dan gezien en erkend. Met als gevolg dat je, bijvoorbeeld bij vervelende opmerkingen van anderen, je reactie kiest op wat jij belangrijk vindt (vanuit je Ware ik) en je strategie kiest (met je Ego) waar je zelf achter kunt staan. In plaats van een reactie vanuit een negatieve emotie, ga je  reageren vanuit vrijheid, je gaat van overleven naar leven.

Geeft je dit nieuwe inzichten? Van waaruit handel jij? Leuk als je me het laat weten.

Ego

        Coachingpraktijk Monique