ego

17 april 2022

Ego of Ware ik, van waaruit handel jij?

Ken je dat? Iemand maakt een opmerking en je voelt een steek in je buik. Vanuit jouw emotie, bijvoorbeeld een angst, reageer je stante pede. Jouw gekozen woorden zijn niet bepaald tactvol en je denkt vervolgens: “Aj, niet handig, had ik maar eerst even tot 10 geteld”. Kun je leren om niet vanuit je 1e emotie te reageren en zo ja, hoe dan? Van belang is eerst te begrijpen hoe zo’n reactie tot stand komt.

Ego en je kern, je Ware ik
Ieder mens heeft een kern, een “Ware ik”, en een Ego. Met je Ware ik word je geboren. Het Ego ontwikkel je als kind om je te beschermen na bepaalde ervaringen. Het helpt jou je aan te passen aan de sociale omgeving en bijvoorbeeld in de pubertijd je los te maken van je ouders en je eigen identiteit te ontwikkelen. Het helpt je te overleven.

Als het Ego teveel op de voorgrond staat, kunnen delen van jouw “Ware ik” afgescheiden worden. Deze afgescheiden delen komen dan in de schaduw te staan. Ze gaan echter nooit verloren, ze zijn tenslotte onderdeel van wie jij bent. En er is altijd een behoefte in ieder mens om te zijn wie die werkelijk is. Als je dat altijd negeert of onderdrukt, gaat dat vroeg of laat problemen geven. De onderdelen van je Ware ik willen gezien en erkend worden.

Samenwerking tussen Ware ik en Ego
Door je bewust te worden van wat jij belangrijk vindt en wat jouw waarden zijn, leer je jouw Ware ik kennen. Je kunt het Ego vervolgens verder ontwikkelen en ten dienste van jouw Ware ik inzetten. Jij kunt bepalen welke strategieën je wanneer in wilt en kunt zetten. Het afgescheiden deel van jouw kern komt dan weer terug uit de schaduw. Dat deel van jouw Ware ik wordt dan gezien en erkend. Met als gevolg dat je, bijvoorbeeld bij vervelende opmerkingen van anderen, je reactie kiest op wat jij belangrijk vindt (vanuit jouw Ware ik) en jouw strategie kiest (met je Ego) waar jij zelf achter kunt staan. In plaats van een reactie vanuit een negatieve emotie, ga je  reageren vanuit vrijheid. Je gaat van overleven naar leven.

Geeft je dit nieuwe inzichten? Van waaruit handel jij? 

Weet jij niet precies wie jij in de kern bent? Heb jij moeite jouw Ware ik uit de schaduw te laten komen? Neem gerust contact met mij op, ik help je er graag bij. 

        Coachingpraktijk Monique