samenwerking

9 januari 2020

Hoe je zorgt voor een betere communicatie en samenwerking

Heb je wel eens een groep impala’s of flamingo’s geobserveerd? En zag je toen dat de kopjes soms synchroon heen en weer bewogen? Dit is een effectieve manier van communiceren in de dierenwereld.  Zo waarschuwen ze elkaar bijvoorbeeld bij gevaar of kunnen ze de juiste partner vinden. Een mooie manier van samenwerking. Zouden we hier als mensen wat van kunnen opsteken?

Onze communicatie komt tot uiting in verbaal en non-verbaal gedrag. Daarbij is er een zender en een ontvanger van deze signalen. In de praktijk zie ik geregeld dat er ruis op deze lijn zit, waardoor  verbinding met elkaar mist. Mensen voelen zich niet gehoord of niet op waarde geschat. Men probeert vooral elkaar te overtuigen door eigen meningen het luchtruim in te schieten. En als er een ja-maar volgt, wordt de mening nog eens op luider volume herhaald en vliegen de OMA’s (oordelen, meningen en adviezen) je als het ware om de oren.

In de huidige maatschappij wordt samenwerken en netwerken steeds belangrijker. Communiceren vanuit verbinding is hierbij een must. Maar hoe zorg je nu voor die verbinding?

Je eigen intenties, je eigen gedachten en overtuigingen spelen in de manier van communiceren een belangrijke rol. Ga je ervan uit dat de ander verkeerde intenties heeft? Neem je aan dat de ander niet voldoende expertise heeft of juist dat de ander het allemaal al wel weet? Ben je misschien bang overruled te worden of niet gehoord te worden? Dan zal dit doorschijnen in je verbale en non-verbale gedrag. Je communiceert dan vooral vanuit je ego dat jou wil beschermen.

Wil je vanuit verbinding communiceren? Stop je eigen gedachten. Zet je eigen normen op de achtergrond. Laat je OMA’s thuis! Focus je op de ander: waar zit ie mee? Waarom stelt ie bepaalde vragen? Verplaats je zoveel mogelijk in de ander. Bekijk de zaak eens helemaal van zijn of haar kant. Je beweegt dan als het ware mee met de ander, net als de flamingo’s en de gazelle’s doen 😉. En wees nieuwsgierig: vraag door. Wat is de reden van die vraag?

Pas als je ook echt voelt wat iemand beweegt, kun je een mening vormen en, indien de ander dat wenst, een advies geven. Maar het mooiste is om de ander zelf de oplossing te laten vinden door samen te vatten en vervolgvragen te stellen. En als we dit dan allemaal doen, hoe mooi kan dan een samenwerking zijn!

Hoe zorg jij voor een goede samenwerking?

        Coachingpraktijk Monique